EDUCAŢIA PREVENIRII POLUĂRII NUCLEARE O STRINGENTĂ PROBLEMĂ ECOLOGICĂ

Autor/autori: Lect. dr. ing. Marius VASILESCU, Conf. dr. ing. Mircea DOBRESCU

Rezumat: Educaţia ecologică nu poate uita problema poluării nucleare, ce framâmtă minţile specialiștilor în domeniu, dar și populaţia. Dincolo de vechimea și periculozitatea centralelor nucleare de la Cernobîl și Koslodui, se impune cercetarea și introducerea unor noi surse de energie, nepoluante și având costuri reduse. În lucrare sunt prezentate pe lângă situaţia curentă a poluării energetice nucleare, noi surse de energie precum eoliană, biomasă, geotermală, solară alături de clasica energie hidro, menite să «cureţe» mediul, dar și să ne asigure necesarul de energie

Cuvinte cheie: energie nucleară, noi surse de energie, educaţie ecologică


Abstract: Ecological education cannot forget the problem of nuclear pollution that concerned the specialists andpopulation minds. Beyond the oldness and warning of nuclear stations as Cernobîl and Koslodui, it is necessary the research and introduction of new energy sources, without pollution and with low cost. In the paper are shown both the present situation of nuclear energy pollution and new energy sources as wind-energy, biomass, geo-thermal and classical hydro-energy, with the aim of cleaning the environment and also assuring the necessary of energy

Keywords: nuclear energy, new energy sources, ecological education

 

DOWNLOAD PDF