EDUCAŢIA ECOLOGICĂ, IDEOLOGIE (POLITICĂ) SAU RELIGIE A APOCALIPSEI

Autor/autori: Conf. dr. ing. Mircea DOBRESCU, Lect. dr. ing. Marius VASILESCU

Rezumat: Educaţia ecologică este foarte necesară, dar făcută sincer, fără interese ascunse sau convingeri greşite. Ecologia a devenit o ideologie globală, o luptă politică, dar si o religie, cu un vocabular al catastrofei. [1] Pascal Bruckner spunea „Planeta noastra nu are nevoie sa fie salvată, ne-a precedat şi ne va supravieţui”. [2] Noi nu scăpăm niciun prilej sa devenim „ecologi”, să propunem materiale şi tehnologii „prietenoase cu mediul”, să monitorizam poluanţii. Dar nu trebuie să transformăm educaţia ecologică într-o armă politică sau o religie a apocalipsei. Apocalipsa e în noi şi de noi depinde să nu devină realitate. În lucrare sunt prezentate cele două tendinţe ale ecologiei actuale

Cuvinte cheie: educatie, ecologie, idelogie, religie apocalptica


Abstract: Ecological education is very necessary, but when is made sincere, without hidden interests. Ecology became a global ideology, a political fighting, but also a religion, with a catastrophic vocabulary. [1] Pascal BRUCKNER said „Our Planet didn’t need to be saved because it existed before us and would survive us”. [2] We won’t miss any possibility to become „ecologists”, to propose „materials and technologies environmental friendly”, or to monitories pollutants. But it is no need to transform ecological education in a political weapon or an apocalyptical religion. Apocalypse is in us and depends on us to avoid it to become reality. In the paper are shown the two tendencies of actually ecology

Keywords: education, ecology, ideology, apocalyptical religion

 

DOWNLOAD PDF