STUDY OF A FORMING EQUIPMENT BY MEANS OF TERMOFORMING OF PLASTIC PARTS

Autor/autori: Cristina BIRIȘ

Rezumat: Aceasta lucrare prezinta studiul și proiectarea unei instalaţii de deformare a foliilor de material plastic prin termoformare pentru realizarea de piese cu dimensiuni maxime de 700x700 mm. Această instalaţie este compusă din: cadru susţinere, cutie vacuum, matriţa, rama de susţinere semifabricat, semifabricat, sursa căldură, panou comandă, cilindru pneumatic, pompa vacuum, ţeavă conectare pompă vacuum. Instalaţia poate prelucra materiale plastice de tip folie cu grosimi cuprinse 0.1 mm și 3 mm

Cuvinte cheie: termoformare, vacuum, reţinere


Abstract: This paper presents the study of a deformation installation of plastic materials through thermoforming in order to produce parts with maximum size of 700x700 mm. This facility contains following items: support frame, vacuum box, matrix, blank support frame, blank, semi-finished material, heat source, control panel, pneumatic cylinder, vacuum pump, pipe connection for vacuum pump. This facility can process plastic materials foil type with thickness between 0.1 mm and 3 mm

Keywords: thermoforming, vacuum, retaining

 

DOWNLOAD PDF