STUDY ON A CNC CUTTING MACHINES TO IMPROVE THE ACCURACY

Autor/autori: Cristina BIRIȘ

Rezumat: Această lucrare prezintă unele cercetări experimentale privind precizia de prelucrare a unei mașini unelte de debitat cu laser, împreună cu o abordare pentru a elimina sau a reduce erorile de poziţionare și de conturare rezultate după debitarea foilor de tablă cu viteze de tăiere diferite. Precizia mașinii unelte a fost testată înainte și după procesul de acordare (reglare) a sistemului. Acordarea componentelor comenzii numerice pentru a îmbunătăţi precizia echipamentului, poate conduce la obţinerea unei piese mai precise și la un proces de producţie mai stabil. Cercetările prezentate în această lucrare pot fi folosite pentru a conduce la o tehnologie de debitare mai precisă. Având în vedere că orice sistem are o anumită întârziere în ceea ce privește reacţia la instrucţiuni, prin acordarea sistemului se poate reduce această întârziere obţinând-se o traiectorie mai precisă și prin urmare un produs mai bun calitativ. Cercetările prezentate în această lucrare arată că este posibilă o creștere a performanţei mașinii unelte cu un cost scăzut, fără a înlocui echipamentul și fără o intervenţie complexă asupra sa. Prin urmare, acestea pot ajuta o companie să reducă timpul necesar fabricării unui produs și a rămână competitivă

Cuvinte cheie: reglare, debitare cu laser, eroare de conturare, viteză de debitare


Abstract: This paper presents some experimental researches regarding the manufacturing accuracy of a laser cutting machine together with an approach to eliminate the positioning and contouring errors resulted after cutting corners with different speeds. In order to reduce the errors, a tuning process of the feed drives of the machine was accomplished. After the tuning process, the accuracy of the machine was tested to compare it with the results before tuning

Keywords: tuning, laser cutting, contouring error, cutting speed

 

DOWNLOAD PDF