NOI ABORDĂRI ASUPRA IMPACTULUI RADIAŢIILOR DE MICROUNDE DIN TELEFONIA MOBILĂ

Autor/autori: Drd. ing. Iulian OLEŞ

Rezumat: Limitele de expunere la radiaţii, stabilite de organismele internaţionale de reglementare sunt periculos de largi. În acest interval, chiar şi la valori de 9000 de ori mai mici, există cazuri de afectare sau îmbolnăvire. Noile abordări se referă la necesitatea reconsiderării acestor limite şi la o abordare precaută

Cuvinte cheie: impactul radiaţiilor GSM, radiaţiile microundelor, pericolul radiaţiilor


Abstract: The limits of radiation exposure set by the international regulating organizations are dangerously broad. Within these limits, even when the values are 9000 times lower, there are cases of disease. The new approach refers to the need for reconsideration of these limits and the respect of caution principle

Keywords: GSM radiation impact, microwaves radiations, radiations danger

 

DOWNLOAD PDF