Analiza constructală a existenţialismului român

Autor/autori: Prof. dr. ing. Nicolae VASILE

Rezumat: Oricât de mult a evoluat cunoaşterea umană, suntem adesea surprinşi de înţelegerea unor fenomene, care se desfăşoară cu participarea omului, prin asimilarea acestora cu diverse întâmplări din natură. Savantul român Adrian Bejan a observat că fenomenele naturale urmează o evoluţie conform unui principiu, numit principiul constructal: „Pentru ca un sistem de curgere de dimensiuni finite să supravieţuiască, configuraţia sa trebuie să se schimbe în timp astfel încât să permită un acces din ce în ce mai uşor curenţilor săi (energie, masă etc.).” Lucrarea prezintă aplicarea principiului constructal la analiza existenţialismului poporului român.

Cuvinte cheie: constructal, principiu, existenţialism, analiză.


Abstract: As much evolved human knowledge, we are often surprised by the understanding of phenomena that are participating human by their assimilation with various happenings in nature. Romanian scientist Adrian Bejan noted that natural phenomena in various fields, is evolving a principle called the constructal principle, which generally consist of the following; „For a finite-size flow system to persist in time (to survive), its configuration must be changed in time to allow access increasingly easier its current (energy, mass etc.) This paper presents the principle of construction on existentialism analysis of the Romanian people.

Keywords: constructal, principle, existentialism, analysis

 

DOWNLOAD PDF