Considerations about the functioning transponders

Autor/autori: Ph.D.eng.Euring Dragoş POPA, Eng. Traian TOMESCU, Eng. Elena-Corina BOSCOIANU3

Rezumat: Lucrarea de faţă prezintă unele informaţii generale despre transpondere, elemente despre sistemul de întreţinere și utilizarea acestora în domeniul aeronautic civil și militar. Toate aeronavele și navele unei organizaţii civile sau militare trebuie să se conformeze în activităţile operaţionale și de mentenanţă cu reglementările autorităţilor în domeniu, pentru ca, în conformitate cu sistemul de management al erorilor, să se reduca riscul de accident.

Cuvinte cheie: transponder, utilizare, erori, mentenanţă, auto, naval, aviaţie, reglementări


Abstract: This paper present some general information about transponders, about system maintenance elements and their use in civilian and military aeronautics. All aircraft and ships from a civilian or military organization, must comply in operational activities and maintenance with regulations from relevant authorities, that in accordance with their fault management system, to reduce the risk of accident.

Keywords: transponder, use, errors, maintenance, automotive, vessels, aviation

 

DOWNLOAD PDF