OPTIMIZAREA DIAGRAMELOR DE MIȘCARE PENTRU SISTEMELE DE ACŢIONARE CU MOTOR PAS CU PAS

Autor/autori: Șef lucrări dr. ing. Ciprian AFANASOV, Conf.dr.ing. Mihai RAȚĂ, Conf.dr.ing Gabriela RAȚĂ

Rezumat: Determinarea corectă a puterii motorului electric pentru acţionarea unui sistem mecanic presupune cunoaşterea exactă a diagramelor de mişcare. Diagramele de mişcare au forme foarte variate, acestea depinzând de tipul maşinii de lucru: mecanisme de ridicare şi de translaţie, maşini-unelte, maşini cu mecanisme bielamanivelă etc. Deoarece multe din aceste mecanisme au inertie mecanica mare si utilizeaza pentru actionare motoare pas cu pas, este necesar un studiu privind posibilitatile de optimizare a diagramelor de mișcare.

Cuvinte cheie: motor pas cu pas, diagrame de mișcare, Matlab Simulink, optimizare.


Abstract: Accurate determination of electric motor power for driving a mechanical system involves knowing the exact motion diagrams. Motion diagrams have various shapes, depending on the type of mechanism they work: lifting and translational mechanisms, machine tools, machines crank etc. Because many of these mechanisms have high mechanical inertia and used for driving stepper motors, it required a study on the possibilities of optimizing motion diagrams.

Keywords: stepper motor, motion diagrams, Matlab Simulink, optimization

 

DOWNLOAD PDF