CONSTRUIREA DIAGRAMEI DE REGLAJ P-Q PENTRU GENERATOARELE SINCRONE ÎN CENTRALELE ELECTRICE

Autor/autori: Şef lucrări dr. ing. Pavel ATĂNĂSOAE

Rezumat: Putere reactivă are un impact semnificativ asupra securităţii sistemului electroenergetic, deoarece este direct asociată cu stabilitatea tensiunii sistemului. În condiţiile actuale de funcţionare ale pieţei de energie electrică, producţia și consumul de putere reactivă a generatoarele sincrone din centralele electrice prezintă o importanţă deosebită. În lucrare se prezintă modalitatea de construire a diagramei de reglaj P-Q în cazul generatoarelor sincrone cu aplicaţie la turbogeneratorul TH-60-2.

Cuvinte cheie: generatoare sincrone, piaţa de energie, diagrama de reglaj PQ, stabilitatea sistemelor electroenergetice.


Abstract: Reactive power has a significant effect on power system security as it is directly associated with power system voltage stability. In the present conditions of operation of the electricity market, the production and consumption of reactive power by the synchronous generators in power plants shows a special importance. The paper presents the construction mode of the P-Q capability diagram for synchronous generators with application to the TH-60-2 turbo generator.

Keywords: synchronous generators, energy market, P-Q capability diagram, power system stability

 

DOWNLOAD PDF