CONSIDERAŢII PRIVIND POSIBILITATEA ELABORĂRII UNEI DIAGRAME A TRANSFORMĂRILOR ASOCIATĂ MODELULUI MATEMATIC AL INDICELUI ORAR LA TRANSFORMATOARELE TRIFAZATE

Autor/autori: Ing. Mihaela POIENAR, Ing. Ovidiu-Magdin ŢANŢA, Ș. l. dr. ing. Elena Daniela OLARIU, Dr. ing. Ilie NIȚAN, Ing. Adrian Neculai ROMANESCU, Ing. Mihai CENUȘĂ

Rezumat: Plecând de la modelul matematic al indicelui orar al unui transformator trifazat exprimat printr-o matrice pătratică de tip 3X3, numită matrice de cod, a fost identificată o diagramă a transformărilor, în mai multe variante, care prin configuraţia și componenţa sa să exprime totalitatea posibilităţilor de modificare a indicelui orar dată prin modificarea legăturilor la bornele transformatorului. Principalele modificări ale conexiunilor la bornele și înfășurările transformatorului sunt: permutarea circulară a legăturilor la o pereche de borne în primar și la o pereche de borne în secundar, inversarea alimentării (înfășurarea de înaltă tensiune sau înfășurarea de joasă tensiune): inversarea sensului de bobinare, inversarea începutului cu sfârșitul, inversarea extremităţilor înfășurării, modificarea legăturilor din N în Z între înfășurările de fază. În finalul lucrării sunt prezentate concluziile în legătură cu valorificarea în practică a diagramei transformărilor.

Cuvinte cheie: diagrama transformărilor, matrice de cod, indice orar.


Abstract: Based on the clock hour figure mathematical model of a threephase transformer expressed, in the most plain form, through a 3X3 square matrix, called code matrix was identified a transformations diagram, in several variants, that through its configuration and components express the entirety of possibilities for clock hour figure modification gaved through the transformer winding terminal changes. The main changes on the transformer winding terminal are: the circular permutation of connection between windings; terminal supply reversal (high voltage winding or low voltage winding); reverse direction for the phase winding wrapping; reversal the beginning with the end for a phase winding; the connection conversion from N in Z between phase winding or inverse. In the end of the paper are presented the practical exploitation of the transformations diagram.

Keywords: transformations diagram, code matrix, clock hour figure

 

DOWNLOAD PDF