STUDIU PRIVIND RELEELE DE GAZE LA TRANSFORMATOARELE ELECTRICE

Autor/autori: Șef lucrări dr. ing. Cristina PRODAN, Conf. univ. dr. ing. Gabriela RAȚĂ, Conf. univ. dr. ing. Mihai RAȚĂ

Rezumat: Funcţionarea protecţiei de gaze, prin sistemele sale de comutaţie de semnalizare și (sau) de declanșare se produce în mai multe situaţii. Lucrarea de faţă prezintă concluziile în legătură cu studiul efectuat asupra defectoscopiei transformatoarelor electrice și a diagnosticării supraîncălzirilor interne la transformatoarele electrice. Sunt expuse deasemenea, cîteva metode pentru diagnosticarea defectelor la transformatoarele electrice de putere propuse în cadrul Centrului de Cercetări pentru Maşini Aparate şi Acţionări din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava.

Cuvinte cheie: transformatoare electrice, protecţia de gaze.


Abstract: Operation of the gas protection, through its switching signaling systems and (or) the tripping, occurs in several situations. This paper presents the findings related to studies on fault detection and diagnosis of the internal overheating in the electrical transformers. Also, are exposed several methods for diagnosing faults in electrical power transformers, proposed in the Research Center for Devices and Drives Machines of the University „Ștefan cel Mare".

Keywords: electrical transformers, gas protection

 

DOWNLOAD PDF