CONTRIBUŢII LA DEZVOLTAREA UNOR NOI TIPURI DE ACTUATOARE SOLARE

Autor/autori: Ing. Adrian Neculai ROMANESCU, Ing. Mihaela POIENAR, Ing. Ovidiu-Magdin ŢANŢA, Ing. Mihai CENUȘĂ, Dr. ing. Ilie NIȚAN

Rezumat: În cadrul lucrării sunt prezentate preocupările autorilor cu privire la dezvoltarea unor actuatoare solare cu bandă termobimetalică. Una dintre direcţiile de cercetare a condus la realizarea unui actuator heliotermic mixt cu aripioare termoconductoare. Totodată în cadrul încercărilor experimentale a fost conceput și realizat un actuator heliotermic caracterizat prin faptul ca utilizează un set de bile metalice în scopul măririi suprafeţei expuse radiaţiei solare. În finalul lucrării sunt expuse principalele concluzii cu privire la testarea și implementarea practică a acestora.

Cuvinte cheie: actuator heliotermic, aripioare termoconductoare, bile metalice


Abstract: The paper presents the concern about the development of solar actuators with thermobimetallic band. One of the research directions resulted in a mixed heliothermic actuator with thermoconductive fin. Also in the experimental tests has been designed a heliothermic actuator characterized by the fact that use a set of metallic pellets to increase the surface exposed to solar radiation. The paper ends with main conclusions about testing and practical implementation

Keywords: heliothermic actuator, thermoconductive fins, metallic pellets

 

DOWNLOAD PDF