DIAGNOSTICAREA DEFECTELOR ROTOARELOR ÎN COLIVIE CU AJUTORUL UNEI INSTALAŢII CU FEROFLUID

Autor/autori: Ing. Ovidiu-Magdin ŢANŢA , Conf. univ. dr. ing. Laurențiu Dan MILICI , Ing. Mihaela POIENAR, Ing. Adrian Neculai ROMANESCU, Ing. Mihai CENUȘĂ

Rezumat: Plecând de la observaţiile lui R. E. Rosensweig formulate în urma cercetărilor privind comportarea ferofluidelor în prezenţa câmpurilor magnetice, lucrarea de faţă prezintă contribuţii la dezvoltarea unor noi metode de diagnosticare a defectelor rotoarelor în colivie. Combinând studiul profilului hidrostatic al unui ferofluid cu Metoda privind defectoscopia rotoarelor în colivie prezentată brevetul de invenţie RO Nr. 122756 B1, a fost dezvoltată o instalaţie cu ferofluid destinată verificării defectelor de turnare a acestor rotoare.

Cuvinte cheie: ferofluid, rotor în colivie, câmp magnetic.


Abstract: Based on observations made by R.E. Rosensweig during the research on ferofluids behavior in the presence of magnetic fields, this paper presents contributions to the development of new methods for cage rotors diagnosis. Combining the study of hydrostatic profile of a ferrofluid with Method for fault detection în cage rotors described in patent RO Nr. 122756 B1, it has been developed a ferrofluid installation designed for verifying the casting defects of this type of rotors.

Keywords: ferrofluid, cage rotors, magnetic field

 

DOWNLOAD PDF