SCHEMA DE SPRIJIN PENTRU PROMOVAREA ENERGIEI ELECTRICE ÎN COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENŢĂ

Autor/autori: Șef lucrări dr. ing. Pavel ATĂNĂSOAE, Prof.dr.ing. Radu PENTIUC, Conf.dr.ing. Cezar POPA

Rezumat: Schema de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă urmăreşte acoperirea diferenţei dintre costul producerii energiei în cogenerare de înaltă eficienţă şi preţul de vânzare al acesteia. În lucrare se prezintă, într-o manieră sintetică, evoluţia schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă în România şi factorii de influenţă a calificării producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă.

Cuvinte cheie: cogenerare de înaltă eficienţă, schema de sprijin, economie de energie primară, indice de cogenerare


Abstract: The support scheme for the promotion of high efficiency cogeneration aims to cover the difference between the cost of producing energy in high efficiency cogeneration and its sale price. The paper presents, in a synthetic manner, the evolution of support scheme for promoting the development of high efficiency cogeneration in Romania and influence factors of electricity generation qualification in high-efficiency cogeneration.

Keywords: high efficiency cogeneration, the support scheme, saving primary energy, cogeneration index.

 

DOWNLOAD PDF