CONSIDERAŢII PRIVIND SECURITATEA CIBERNETICĂ A SISTEMELOR DE COMANDĂ ŞI PROTECŢIE ÎN REŢELELE ELECTRICE

Autor/autori: Dr. ing. Dragos DANUBIANU, Dr. ing. Alexandru MIRON, Dr. ing. Marian DRAGOMIR, Prof. dr. ing. Radu PENTIUC, Conf. dr. ing. Cezar POPA, Conf. dr. ing. Elena BOBRIC

Rezumat: Întreruperile alimentării de energie electrică pot fi catastrofale asupra securităţii naţionale și a economiei. Datorită complexităţii activelor dispersate și interdependenţa dintre calculatore, sistemele de comunicaţie, și sistemele energetice, cerinţa satisfacerii securităţii informatice este o problemă dificilă. Această lucrare se referă la problemele legate de securitate cibernetică necesare pentru sistemele de protecţie, automatizare, control şi comunicaţii din staţiile de transformare, precum şi metode ce ar putea fi utilizate, în scopul prevenirii unor atacuri informatice care pot avea un impact semnificativ asupra disponibilităţii sistemului electroenergetic cu consecinţe grave privind întreruperile pe arii extinse.

Cuvinte cheie: securitate cibernetică, protecţie prin relee, ameninţare cibernetică, risc


Abstract: Interruptions of electricity supply can be catastrophic on national security and the economy. Due to the complexity of assets dispersed and computers communication systems and energy systems interdependence, satisfying the requirement of cyber security is a difficult problem. This work relates to issues of cyber security required for protection, automation, control and communications in substations and methods that could be used in order to prevent attacks that may have a significant impact on electricity system availability, which could have serious breakdown consequences on extensive areas.

Keywords: cyber security, relay protection, cyber threat risk

 

DOWNLOAD PDF