ILUMINAT FOTOVOLTAIC ÎN COMUNITĂŢILE URBANE ŞI RURALE

Autor/autori: Drd. ing. Ionuţ CIOBANU, Prof. dr. ing. Radu PENTIUC

Rezumat: Prezenta lucrare scoate în evidenţă modul de alegere corecta şi dimensionare eficientă a elementelor componente ale sistemelor de iluminat fotovoltaice amplasate în comunităţile urbane dar şi rurale. Rolul sistemelor de iluminat fotovoltaic în cadrul comunitatilor urbane este atât unul de asigurare a iluminării necesare pe timp de noapte pentru pietoni şi participanţi la trafic, cât şi de provovare a energiei regenerabile şi a unui mediu curat, în armonie cu arhitectura urbană. Alegerea unui sistem de iluminat fotovoltaic optim amplasării în comunităţile urbane presupune parcurgerea a două etape de dimensionare: a) dimensionare din punct de vedere luminotehnic; b) dimensionare din punct de vedere al autonomiei în funcţionare. În cadrul realizării primei etape de dimensionare se vor determina caracteristicile luminotehnice ale corpului de iluminat şi modul de amplasare în zona străzii sau a aleii necesare a fi iluminată, in conformitate cu standardul european CEN/TR 13201 pentru iluminat. Etapa a 2-a de dimensioare pleacă de la puterea corpului de iluminat şi modul de amplasare pentru a dimensiona corect panoul fotovoltaic şi acumulatorul în conditiile păstrării autonomiei de o zi şi ţinând cont de umbrirea care poate apărea asupra panoului fotovoltaic, realizată de elementele de arhitectură amplasate în apropierea panoului fotovoltaic.

Cuvinte cheie: energie fotovoltaică, sistem de iluminat, arhitectură urbană.


Abstract: This paper wants to highlight the appropriate election and efficient sizing of components of photovoltaic lighting systems located in urban but also rural communities. The role of photovoltaic lighting systems in urban communities is to ensure nighttime illumination for pedestrians and road users, but also provoting renewable energy and a clean environment, in harmony with urban architecture. Choosing optimal photovoltaic lighting systems for locations in urban communities involves two sizing stages: a) sizing in terms of the lighting; b) sizing in terms of autonomy in operation. Implementing the first stage of sizing is to be determined the lighting characteristics of the lighting szstem and the needed placement in the street or driveway, in accordance with European standard CEN / TR 13201 for lighting. Phase 2 of sizing goes from the strength of the lighting system and the placement, to properly size the photovoltaic panel and battery in terms of keeping autonomy one day and considering the shadowing that can occur on solar panel because of architectural elements placed near the photovoltaic panel

Keywords: photovoltaic energy, lighting, urban architecture

 

DOWNLOAD PDF