RECENT ACHIEVEMENTS IN MACHINERY FOR PROCESSING SHORT STAPLE FIBERS: AN OVERVIEW OF ITMA 2015

Autor/autori: Ș.l. dr. ing. Cristina PIROI, Conf. dr. ing. Rodica HARPA

Rezumat: Lucrarea trece in revistă câteva dintre cele mai recente și interesante realizări din domeniul prelucrării fibrelor, expuse la ITMA 2015 - International Textile Machinery Achievements. Sunt prezentate pe scurt cele mai reprezentative realizări ale producătorilor de mașini textile pentru filatura de bumbac și sunt evidenţiate soluţiile pe care aceştia le oferă ca răspuns la cererea de utilaje flexibile, productive, eficiente și ușor de operat.

Cuvinte cheie: prelucrarea fibrelor, bataj, cardare, laminare, pieptănare, filare, bobinare


Abstract: The paper presents some of the latest and interesting achievements in the field of fibres processing, recently showcased within the International Textile Machinery Achievements - ITMA 2015. The most representative achievements of the textile machinery producers for manufacturing yarns from short staple fibres are reviewed and are highlighted the solutions they have brought as response to the customer demands for more flexible, highly productive, efficient and easy to operate machines.

Keywords: fibre processing, opening, carding, drawing, combing, spinning, winding

 

DOWNLOAD PDF