AN OVERVIEW REGARDING THE LABORATORY TESTING AND MEASURING EQUIPMENT – ITMA 2015

Autor/autori: Conf. dr. ing. Rodica HARPA, Ş. l. dr. ing. Cristina PIROI

Rezumat: Această lucrare prezinta în ansamblu, participarea la cea de-a 17-a ediție a expozitiei internaţionale ITMA 2015, recunoscută la nivel mondial ca târg de utilaje textile, dar şi ca platformă de resurse ale cunoaşterii. O analiză mai detaliatăare ca subiect domeniul „Testări de Laborator , Echipamente de măsurare şi Accesorii”, stabilit de către organizatorii ITMA cu codificarea „Capitolul 11”. În timpul expoziţiei ITMA 2015, cei mai importanţi producatori de echipamente de testare s-au bucurat de oportunitatea de a împărtăşi vizitatorilor (clienţi, cercetători, profesori, studenţi etc.) cunoştințele lor despre dezvoltarea echipamentelor de laborator, evidențiind cele mai recente inovaţii ale lor în domeniul testării, dar și în serviciile de asistenţă tehnică, oferind soluții durabile pentru întregul lanț de furnizare. În ansamblu, expozanții au dovedit o implicare mai mare în problema sustenabilităţii, prin prezentarea în special a echipamentelor şi sistemelor de testare noi sau îmbunătăţite , ca soluţii care să susţină clienţii în atingerea /menţinerea competitivităţii în domeniul de activitate.

Cuvinte cheie: ITMA, expoziţie, textile, non-textile, testări de laborator, echipament de măsurare


Abstract: This paper reviews the overall attendance of exhibitors at the 17th edition of the world’s global marketplace and sourcing platform ITMA 2015 (International Textile Machinery Achievements). Among others, will emphasize mainly the showcase for the topic “Laboratory Testing and Measuring Equipment and Accessories”, Chapter 11. During the ITMA 2015 exhibition, the testing equipment’s leading manufacturers enjoyed the opportunity to share their knowledge on the laboratory equipments development, to highlight their latest innovations in testing and in customers’ services, providing sustainable solution for the entire supply chain. Altogether, the exhibitors have revealed a greater involvement in the serious issue of sustainability, by showing mainly the new releases, the latest innovative and/or revised instruments/systems as supportive solutions for customers to advance in their competitiveness.

Keywords: ITMA, exhibition, textile, non-textile, laboratory testing, measuring equipment

 

DOWNLOAD PDF