STUDY OF THE PLASMA TREATMENT INFLUENCE ON THE STATIC FIBER/METAL FRICTION COEFFICIENT

Autor/autori: dr. ing. Liliana HRISTIAN, Ș. l. dr. ing. Catalin VILCU, Prof. dr. ing. Demetra Lacramioara BORDEIANU, Drd. ing. Maria Magdalena OSTAFE, Drd. ing. Liliana Laura APOSTOL

Rezumat: În lucrare s-a efectuat un studiu privind tratarea în mediu de plasmă a fibrelor de polipropilenă, în variante diferenţiate prin parametrii de lucru ai instalaţiei, rezultând producerea unor modificări apreciabile ale coeficientului de frecare static fibră/metal. Pe baza rezultatelor obţinute în cele 64 de variante experimentale, sau stabilit parametrii instalaţiei Corona, care au influenţat în mod semnificativ procesul: puterea activă a instalaţiei şi numărul de cicluri parcurse de probă în zona de tratament. Din acest motiv, studiul efectuat s-a axat pe evidenţierea modului de influenţă a celor doua variabile independente asupra proprietăţilor fibrelor de polipropilenă, precum şi determinarea unor condiţii de optimizare a acestora. În acest scop s-a utilizat programarea factorială, prin adoptarea unui program central compus rotabil, cu două variabile independente (x1 – numărul de cicluri, Nc; x2 – puterea activă, Pa, W) și o variabilă dependentă (y1-coeficientul de frecare static fibra/metal, μs). Studiul efectuat, evidenţiază faptul că tratamentele în mediu de plasmă produc modificări pe suprafaţa şi în structura fibrelor şi implicit afectează proprietăţile acestora.

Cuvinte cheie: coeficient de frecare static, plasma, programare factorială, fibre polipropilenice


Abstract: The work studies plasma treatment of polypropylene fibers in variants with different working parameters of the installation, resulting in the generation of significant modifications of the static fiber/metal friction coefficient. Based on the results obtained in the 64 experimental variants, one establishes the parameters of the Corona installation that have influenced significantly the process: installation active power and number of cycles through the treatment area. Accordingly, the performed study has focused on showing off the influence on the two independent variables on the polypropylene fibers properties, as well as on the determination of certain conditions to optimize them. With this aim in view, one uses the factorial programming, by adopting a rotable compound central program with two independent variables (x1 – number of cycles, Nc; x2- active power, Pa, W), and a dependent variable (y1 – fiber/metal static friction coefficient, μs). The performed study reveals that plasma treatment induces modifications of fiber surface and structure and implicitly affects their properties.

Keywords: static friction coefficient, plasma, factorial programming, polypropylene fibers

 

DOWNLOAD PDF