THE ENSURING OF NONWOVENS CHARGING WITH ADHESIVES AND CHEMICAL AUXILIARS BY CONTROLLING THE LIQUOR LEVEL IN THE VAT AND THE PRESURRE OF FOULARD CYLINDER

Autor/autori: Ș. l. dr. ing. Daniela LIUȚE, Ș. l. dr. ing. Adrian BUHU

Rezumat: Tehnologiile de obţinere a textilelor neţesute utilizează o mare diversitate de procedee de consolidare cu flote de adezivi, care pot conţine uneori și agenţi chimici de ignifugare, de antistatizare etc. Utilajele pe care se realizează aceste tratamente oferă o anumită flexibilitate a tehnicilor de depunere a flotelor de consolidare prin imersare (impregnare) totală a materialului în flota fulardului sau prin preluarea flotei prin transfer de pe suprafaţa cilindrului. În acest articol este prezentată posibilitatea de automatizare a instalaţiei pentru menţinerea constantă a nivelului flotei și este simulată situaţia apariţiei unui perturbări în încărcarea cu flotă.

Cuvinte cheie: neţesute, adezivi, nivelul flotei, simulare


Abstract: The technologies for producing nonwoven textiles uses a great diversity of methods for consolidation with the solutions of adhesives, which can sometimes contain chemical fire retardant, antistatic etc. The machinery which makes these treatments provide some flexibility of techniques for consolidation deposit the liquor by totally immersing of the material (impregnated) in the liquor in foulard or by taking the transfers liquor on the cylinder. This article presents the possibility of system automation for maintaining the liquor level constant and the situation is simulated appearance of a disturbance in the loading liquor.

Keywords: nonwoven, adhesives, liquor level, simulation

 

DOWNLOAD PDF