STUDY OF TENSIONAL PROPERTIES OF POLYPROPYLENE YARNS USING THE REGRESSION AND CORRELATION METHOD

Autor/autori: Drd. ing. Alexandra DRUG (LUCA), Prof. dr. ing. Ioan CIOARA, Ş. l. dr. ing. Liliana HRISTIAN, Drd. ing. Cristinel LUCA

Rezumat: În cadrul lucrării s-a efectuat un studiu asupra proprietăţilor tensionale ale firelor polifilamentare din polipropilenă, destinate realizării ţesăturilor înguste pentru confecţionarea centurilor de siguranţă auto. Cu ajutorul programului IBM SPSS 19.0, utilizând metoda regresiei şi corelaţiei, se studiază dependenţa dintre o variabilă rezultativă/dependentă y – forţa de rupere, Pr (N) şi o variabilă independentă x-lucrul mecanic de deformare la rupere, L (N · m). Metoda de regresie şi corelaţie utilizată în cadrul studiului, a condus la rezolvarea următoarelor aspecte: identificarea existenţei legăturii dintre variabila dependentă şi variabila independentă; determinarea gradului de intensitate a legăturii şi stabilirea sensului şi formei legăturii dintre cele două variabile. Regresia ne arată cum (ca formă analitică) o variabilă este dependentă de altă variabilă (sau de alte variabile), iar corelaţia ne arată gradul în care o variabilă este dependentă de o altă variabilă (sau alte variabile).

Cuvinte cheie: polipropilenă, fire, forţă de rupere, metoda regresiei, corelaţie


Abstract: In this paper it was done a study about the tensional properties of the polyfilamentary yarns made from polypropylene, used in weaving seat belts made from webbing. With the program IBM SPSS 19.0, using the regression and correlation method, studding the dependency between a resulting/dependent variable y – breaking force, Pr (N) and an independent variable x – breakdown deformation energy, L (N·m). The regression and correlation method, used in this paper, led to the issue of the following aspects: identification of the existence of the connection between the dependent variable and an independent variable; the determination of intensity degree of the connection and establishing the direction and shape of the connection between the two variables. The regression shows us how (the analytical form) a variable is dependent of another variable (or other variables), and the correlation shows us the degree in which a variable is dependent of another variable (or other variables).

Keywords: polypropylene, yarns, breaking force, regression method, correlation

 

DOWNLOAD PDF