WASTE RECOVERY OF TEXTILE – OBJECTIVE WASTE MANAGEMENT

Autor/autori: Drd. ing. Maria CIOROBÎTCĂ, Ing. Ştefan CÂMPANU

Rezumat: „Deşeu zero” este o strategie inovatoare cu efecte rapide în eficienţa resurselor, este o politică guvernamentală responsabilă, o cale, un scop, o nouă abordare, care cuprinde principiile de conservare a resurselor, minimizarea poluării. Lucrarea prezintă aspecte tehnologice privind conceptul de dezvoltare durabilă, precum și considerente tehnologice privind realizarea produselor textile cu valoare adăugată mare cu conţinut de fibre recuperate din deșeuri sub forma de resturi de fire pieptănate și cardate, capete de partizi de fire pieptănate și cardate, resturi ţesături, resturi de PET.

Cuvinte cheie: deșeuri tehnologice, sistem clasic, promovare eco-design, fire din deșeuri, ţesături, tricoturi


Abstract: "Zero Waste" is an innovative strategy with rapid effects in resource efficiency policy is a responsible government, a path, a purpose, a new approach, which includes principles of conservation of resources, minimizing pollution. The paper presents the technological aspects on the concept of sustainable development and technological reasons concerning the realization of textile products with high added value containing fibers recovered from scrap in the form of scrap yarn combed and carded ends, lots of worsted and carded scrap fabrics, PET scraps.

Keywords: technological waste, classical system, promote eco-design, scrap yarn, fabrics, knits

 

DOWNLOAD PDF