BEHAVIOUR ASSESEMENT OF INTEGRATED KNITTED USED IN UPHOLSTERY ARTICLES, DURING UTILISATION

Autor/autori: Ş.l. dr. ing. Liliana LUTIC

Rezumat: Tricoturile sunt utilizate cu succes aproape în toate compartimentele activităţii umane: industrie, agricultură, armată, medicină, sport, timp liber etc. (Agrotech, Buildtech, Clothtech, Hometech, Geotech, Medtech, Protech, Sporttech, Mobiltech, Indutech, Packtech, Oekotech). Acest fapt este posibil datorită diversităţii formelor de prezentare, a masei specifice reduse în comparaţie cu alte materiale textile, a posibilităţilor de dirijare a proprietăţilor. Zilnic, sunt găsite noi aplicaţii, tricoturile înlocuind materialele tradiţionale, costisitoare, sau greu de realizat din punct de vedere tehnic. Evaluarea calităţii tricoturilor are ca punct de plecare stabilirea celor mai importante caracteristici de calitate ale acestora, ca primă etapă pentru o analiză multicriterială, pe care să se poată fundamenta deciziile privind asigurarea unui raport optim între cerinţele beneficiarilor şi calitatea produsului. Pentru tricoturile destinate articolelor de tapiţerie caracteristicile privind durabilitatea şi menţinerea în timp a aspectului pot fi considerate prioritare. Avându-se în vedere faptul că la tapiţarea saltelelor sau a articolelor de mobilier cu structuri tricotate, este absolut necesar să se cunoască aderenţa acestora pe ambele suprafeţe de contact, lucrarea prezintă o metodă de evaluare a rezistenţei la frecare prin alunecare, care pune în evidenţă această caracteristică.

Cuvinte cheie: tricot, testare, calitate, durabilitate, aspect, tapiterie


Abstract: Knitted is successfully used in almost every compartment of human activity: industry, agriculture, military, medicine, sports, leisure activities, etc. (Agrotech, Buildtech, Clothtech, Hometech, Geotech, Medtech, Protech, Sporttech, Mobiltech, Indutech, Packtech, Oekotech). This is possible due to the variety of the presentation forms, their reduced weight in comparison to other fabrics and the possibility of management of their properties. New uses are found daily for knitted that can replace traditional materials, costly ones, or those that are difficult to be made technically. Quality evaluation for knitted fabrics starts with the determination of their most important quality characteristics that serve as a first stage for a multi-criteria analysis for the decisions regarding the optimum ratio between beneficiary requests and product quality. For knitted used in upholstery items, the characteristics that involve durability and maintaining their aspect through time can be important. Taking into consideration that on mattress upholstering or furniture pieces covered by knitted structures it is absolutely necessary that we know the exact adherence of both of the contact surfaces, this paper presents one method of evaluating the friction through sliding resistance that reveals this characteristic

Keywords: knitted, testing, quality, durability, aspect, upholstery

 

DOWNLOAD PDF