A NEW METHOD FOR DETERMINING PRODUCTIVITY OF SECTIONAL WARPING MACHINES

Autor/autori: Conf. dr. ing. Ioan IACOB

Rezumat: Productivitatea maşinilor în ţesătorii este influenţată de un complex de factori printre care se pot enumera: metodele de muncă şi de organizare a muncii în ţesătorii, performanţele maşinilor şi nu în ultimul rând caracteristicile semifabricatelor şi ale materiilor prime utilizate în procesul de muncă. Productivitatea maşinilor este deosebit de importantă deoarece influenţează gradul de încărcare a maşinilor şi în final influenţează performanţele productive ale unităţilor de producţie. În lucrarea de faţă este prezentată o nouă metodă de determinare a productivităţii maşinilor de urzit în benzi, evaluată în baza rezultatelor practice obţinute în cadrul unei ţesătorii de lână.

Cuvinte cheie: productivitate, producţia teoretică, producţia practică, randament, urzire în benzi, pliere, organizarea muncii, fire, urzeală, ţesături


Abstract: In this paper we present a new method for determining productivity and efficiency of the sectional warping machine based on technological data drawn from the production record sheets of a warping machine

Keywords: productivity, theoretical production, practical production, efficiency, actual warping, folding, organization of work, threads, warp, fabrics

 

DOWNLOAD PDF