ERASMUS+ PROJECT: TEXTILE AND CLOTHING KNOWLEDGE ALLIANCE Future textile and clothing managers for export, marketing, innovation, sustainability and entrepreneurship oriented companies - TECLO

Autor/autori: Conf. dr. ing. Mariana URSACHE, Ş.l. dr. ing. Savin Dorin IONESI

Rezumat: În decembrie 2014, paisprezece parteneri din opt ţări au format un consorţiu în cadrul proiectului intitulat „Viitorii manageri ai companiilor orientate către export, marketing, inovare, sustenabilitate şi antreprenoriat (TECLO)”: o Alianţă a cunoaşterii în textile şi confecţii, co-finanţată de Comisia Europeană în cadrul programului Erasmus+. Datorită schimbărilor permanente care au loc în sectorul de textile şi confecţii, cerinţele calificărilor profesionale în acest sector se modifică şi ele. Curricula în domeniul textilelor şi confecţiilor trebuie să evolueze şi să se orienteze către antreprenoriat, inovare şi management, astfel încât noua generaţie de manageri să deţină noi competenţe într-o perspectivă internaţională mai largă, bazate pe o conştientizare a problematicii legate de promovarea produselor, inovarea non-tehnologică, sustenabilitate şi leadership. Proiectul TECLO are în vedere nevoile de noi competenţe şi abilităţi cerute de industria europeană de textile şi confecţii. În acest context, principalele rezultate ale proiectului vor fi materializate în: dezvoltarea de metode sectoriale pentru anticiparea cunoştinţelor, competenţelor şi abilităţilor necesare în sectorul de textile şi confecţii; realizarea curriculei la nivelul UE pentru noul profil profesional al managerilor din sectorul de textile şi confecţii (TECLOM), înzestrat cu abilităţi sociale, antreprenoriale și de management mai avansate; dezvoltarea şi pilotarea unui curs tip MOOC pentru managerii (TECLOM).

Cuvinte cheie: curriculum în textile şi confecţii, competenţe manageriale, inovare non-tehnologică, MOOC


Abstract: On December 2014 a consortium of fourteen partners from eight European countries joined the project titled “Textile and Clothing Knowledge Alliance. Future textile and clothing managers for export, marketing, innovation, sustainability and entrepreneurship oriented companies (TECLO)”: a two years Knowledge Alliance, co-founded by European Commission under the Erasmus+ program. Due to the ongoing changes in the textiles and clothing sector, the qualification requirements of are also changing. Textiles and clothing curricula should evolve to an increasing focus on entrepreneurship, innovation and management, thus a new generation of managers can bring new skills, a more international perspective and more awareness of issues related to export promotion, marketing, non-technical innovation, sustainability and leadership. In order to answer the textiles and clothing European industry new skills needs, TECLO project main outcomes are going to be: the development of sectorial methods for anticipation of skills needs; the set-up of the EU curricula of the new professional profile of the Textiles and Clothing Managers (TECLOM), endowed with more advanced social, entrepreneurial and management skills; the development and pilot of a MOOC for the new TECLOM.

Keywords: textiles & clothing curricula, managerial skills, non-technical innovation, MOOC.

 

DOWNLOAD PDF