ASUPRA DEPENDENŢEI DINTRE VITEZĂ ŞI DENSITATE ÎN TRAFICUL RUTIER

Autor/autori: Conf.dr.ing. Vasile DRAGU, Prof.dr.ing. Mihaela POPA, Asist.dr.ing. Eugenia Alina ROMAN

Rezumat: Capacitatea drumului este elementul determinant în asigurarea deplasării integrale a bunurilor şi persoanelor într-un anumit interval de timp cu respectarea condiţiilor de siguranţă şi securitate. Se cunoaşte că debitul este determinat de alte două mărimi fundamentale în teoria traficului rutier: viteza şi densitatea. De-a lungul timpului, în multe studii de specialitate a fost analizată dependenţa dintre cele două mărimi şi evidenţiată influenţa acestora asupra debitului. Lucrarea de faţă, face o analiză comparativă a relaţiilor existente între viteza şi densitatea traficului şi propune noi modele ale dependentei dintre viteză şi densitate care să redea cât mai fidel datele de circulaţie înregistrate statistic.

Cuvinte cheie: trafic rutier, viteză, densitate, debit


Abstract: The road capacity is the main element in ensuring the movement of goods and people in a certain time and under certain conditions of safety and security. It is known that the road capacity is determined by two base units in traffic flow theory: the speed and density. Over time, the dependence between the two highlighted units and their influence on the road capacity was analyzed in many studies. This paper makes a comparative analysis of the existing relationship between speed and traffic density and proposes new models of dependence between speed and traffic density that best reflect the traffic data recorded statistically.

Keywords: traffic, speed, density, flow.

 

DOWNLOAD PDF