EVALUAREA MĂRIMII FLUXURILOR DE TRAFIC DIN INTERSECŢIILE ÎN SENS GIRATORIU

Autor/autori: Drd. ing. Andrei-Alexandru BOROIU, Dr. ing. Alexandru BOROIU

Rezumat: Una din căile de creştere a nivelului de serviciu al unei intersecţii în sens giratoriu o constituie reducerea fluxurilor de conflict prin redirecţionarea fluxurilor rutiere din amonte care traversează intersecţia pentru a efectua viraj la stânga. Susţinerea unei astfel de decizii necesită însă, evaluarea acestor curenţi de trafic. Lucrarea îşi propune cercetarea posibilităţilor de a evalua aceşti curenţi de trafic pe baza fluxurilor măsurate în puncte fixe. Utilizând programul Microsoft Excel, au fost determinate prin calcul matricial relaţiile analitice ce permit evaluarea curenţilor de trafic în funcţie de fluxurile măsurate în puncte fixe.

Cuvinte cheie: intersecţie în sens giratoriu, curent de trafic, intensitatea traficului, observator, rangul matricei


Abstract: One way to increase the service level of a roundabout intersection is the reduction of conflict flows by redirecting upstream traffic flows crossing the intersection to make the left turn. Sustaining such a decision requires, however, evaluating these streams of traffic. The paper aims to research the opportunities to evaluate these currents flow based traffic measured in fixed points. Using matrix calculation in Microsoft Excel software, analytical relations were determined allowing evaluation of current traffic flows according to measurements at fixed points.

Keywords: roundabout intersection, traffic stream, traffic intensity, observer, matrix rank

 

DOWNLOAD PDF