ASUPRA FLUIDIZĂRII CIRCULAŢIEI ÎNTR-O INTERSECŢIE URBANĂ

Autor/autori: As.dr.ing. Cristina OPREA, Ş.l.dr.ing. Oana DINU, As.dr.ing. Anamaria ILIE, Ş.l.dr.ing. Ştefan BURCIU

Rezumat: Pentru a analiza traficul într-o intersecţie urbană în vederea fluidizării, inginerii de trafic au la dispoziţie diverse softuri de simulare. În lucrarea de faţă este studiată intersecţia rezultă prin încrucişarea Bvd-ului Carol I cu Str. Armand Călinescu şi Paleologu din Bucureşti utilizând pachetul de programe AIMSUN. Analiza se face pe parcursul unei zile lucrătoare. Se propune introducerea unor benzi dedicate pentru virajul la drepta pentru trei dintre accese. Se evidenţiază ameliorarea parametrilor de trafic (lungimea şirului de aşteptare, numărul de opriri, întârzierea medie, capacitatea intersecţiei, gradul de saturaţie)

Cuvinte cheie: flux de trafic, intersecţie, fluidizare, AIMSUN


Abstract: For smoothing of the traffic in an urban intersection, the traffic engineers can use various simulation software. The aim of this paper is represented by the analysis of an intersection resulted from the confluence of Carol I avenue with Armand Călinescu street and Paleologu street from Bucharest using AIMSUN. The analysis is realized during a working day. One proposes to introduce some right turn dedicated lanes for three accesses. It can be seen that the traffic parameters are improved (queue, number of stops,delay time, capacity, saturation index).

Keywords: traffic flow, intersection, smoothing, AIMSUN

 

DOWNLOAD PDF