TRANSPORTUL SUBURBAN/REGIONAL PE ȘINE, SOLUŢIE ALTERNATIVĂ ATRACTIVĂ PENTRU DIMINUAREA NAVETISMULUI CU AUTOTURISME

Autor/autori: Ing. Octavian UDRIȘTE

Rezumat: Pentru început doresc să menţionez faptul că acest material nu a fost elaborat ca o lucrare știinţifică/teoretică. Este un material pragmatic, bazat pe studierea faptelor, care încearcă să prezinte argumente în favoarea sistemului de transport pe șine, politica Uniunii Europene, bunele practici europene, situaţia reală din România (cazul București) și eventuale soluţii pentru o „mobilitate durabilă” indispensabilă societăţii, soluţii care ar putea contribui la creșterea calităţii vieţii concetăţenilor noștri din aglomerările urbane și nu numai.

Cuvinte cheie: transport feroviar, transport suburban, mobilitate, tram-tren


Abstract: To begin, I want to mention that this material was not developed as a scientific / theoretical paper. This is a pragmatic material, based on the study of facts, which tries to present, as an argument in favor of the railway transport, European policy, European best practice, the actual situation in Romania (Bucharest) and possible solutions for an indispensable "sustainable mobility", solutions that could help increase the quality of life of the citizens in urban areas and not only.

Keywords: railways, suburban transport, mobility, tram-train

 

DOWNLOAD PDF