NODURILE REŢELELOR DE TRANSPORT ȘI STRUCTURAREA SPAŢIULUI

Autor/autori: As. drd. ing. Sergiu OLTEANU, Drd. ing. Amedeo NECULCEA, Șl. dr. ing. Mircea ROȘCA

Rezumat: Din punct de vedere al teritoriului, nodul de transport nu poate fi tratat ca un punct neutru și inconsistent pentru că în esenţă el este un sistem complex care recepţionează, emite și transferă fluxuri mai mult sau mai puţin variate sub aspectul mărimii sau al tipului. Unul dintre principiile fundamentale care descriu fiziologia nodurilor de transport face referire la necesitatea absolută a coexistenţei unor funcţii. Astfel, pentru a prezenta în detaliu relaţiile dintre tipurile de funcţii pe care un nod le poate îndeplini, au fost definiţi 4 indicatori ai gradului de interdependenţă dintre oricare două funcţii ale nodului de transport. Evaluând șirul de indicatori ai fiecărei funcţii în parte, a fost posibilă realizarea unei clasificări din punct de vedere funcţional a nodurilor de transport.

Cuvinte cheie: nod de transport, funcţii, conexiune, ruptură de încărcătură, infrastructură


Abstract: From the territory perspective, the transportation node cannot be treated as a neutral and inconsistent point because essentially, it is a complex system that receives, generates and transfers flows more or less varied in terms of size and type. One of the fundamental principles that describes the transport nodes physiology refers to the absolute necessity of the coexistence of some node functions. Thus, to have a detailed presentation of the existing relations between different types of functions performed by a node, four indicators of interdependence between any two functions of transport node have been defined. String of indicators Evaluating the string of indicators for each function, it was possible to realize a functionally transport nodes classification.

Keywords: transport node, functions, connection, bulk break, infrastructure

 

DOWNLOAD PDF