REZOLVARE DETERMINISTĂ VERSUS REZOLVARE FUZZY

Autor/autori: Conf dr.ing. Florian GHIONEA, As.drd.ing. Emma POPA

Rezumat: Formal, materialul se doreşte o critică adresată metodelor de calcul de tip determinist; în fond, materialul este o critică asupra liniei educative din şcoala autohtonă în care, până la finele liceului, toate mărimile incluse în probleme din discipline ca matematica, fizica, etc. sunt calate pe noţiunea de valoare exact cunoscută; abia târziu, la limita dintre liceu şi facultate, tânărul află că valorile numerice utilizate sunt supuse , cel mai adesea, unui fenomen numit probabilitate, dar nu află niciodată că valorile numerice respective pot fi grevate de imprecizie şi incertitudine. Studiul de caz prezentat arată că, acceptând caracterul vag al unor valori, rezultatele sunt „mai” pline de semnificaţii decât dacă se utilizează valori declarativ exa

Cuvinte cheie: determinism, probabilitate, incertitudine, tehnica fuzzy, caracterizari calitative ale unei soluţii numerice


Abstract: Formally, this paper, wants critical addressed for calculation method determinist type; in fact, this is o critics on educational line from local school, in which, till high-school, all sizes included in problems of math, physics, etc. stalled on the notion of right known value; later, limit of high-school and university, young people find that used number values are submissive , frequently, to the probability phenomena, but not know ever, that numerical values can be encumbered on dimness and uncertainty. The case study shows that the acceptance of some vague values character, the results have more meanings then if we use declarative right values: in spite of obtaining a single result, fuzzy technic offers also numerical solution, and qualitative characterization of it.

Keywords: Determinism, probability, uncertainty, fuzzy technic, qualitative characterization of numerical solution.

 

DOWNLOAD PDF