UTILIZAREA SISTEMULUI DE LOCALIZARE AUTOMATĂ A VEHICULELOR ÎN EVALUAREA RITMICITĂŢII CIRCULAŢIEI AUTOBUZELOR

Autor/autori: Drd. ing. Paula IONESCU

Rezumat: Respectarea indicatorilor de calitate planificaţi reprezintă o condiţie pentru asigurarea atractivităţii serviciilor de transport public. În această lucrare este analizată o metodă de evaluare a ritmicităţii serviciilor de transport public cu autobuze, în funcţie de probabilitatea sosirii vehiculelor în staţie. Studiul de caz prezentat este realizat pentru o linie de transport public cu autobuze din București, utilizând date furnizate de sistemul de localizare automată a vehiculelor. Rezultatele obţinute demonstrează utilitatea metodei în planificarea și exploatarea circulaţiei autobuzelor, în mod special în problemele de dispecerizare și control, în scopul îmbunătăţirii performanţei serviciului de transport.

Cuvinte cheie: calitatea transportului public, ritmicitatea circulaţiei, interval de succedare


Abstract: Fulfillment of designed quality indicators is a condition for ensuring the attractiveness of public transport services. This paper presents a method for assessing the rhythmicity of buses function on the probability of arrival of vehicles at the station. The case study presented is developed for a public transport bus line in Bucharest, using data provided by automatic vehicle location system. The obtained results demonstrate the usefulness of the method in the planning and management of bus services, particularly on dispatching and control issues, in order to improve the performance of transport services.

Keywords: public transport quality, traffic rhythmicity, vehicle headway

 

DOWNLOAD PDF