EDUCAŢIE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ÎN DOMENIUL TEXTIL PRIN E-LEARNING

Autor/autori: Drd. ing. Ion Răzvan RĂDULESCU, Dr. ing. Carmen GHIȚULEASA, Dr. ing Emilia VISILEANU, Dr. ing. Lilioara SURDU1, Prof. Luis ALMEIDA, Prof. M. Teresa AMORIM

Rezumat: În cadrul proiectului Erasmus Plus –“E-learning course for innovative textile fields – Advan2Tex”, s-a realizat o platforma de e-learning în 5 limbi de circulaţie europeană, pe diferite module în domeniul tehnologiilor textile avansate. Modulul tratează principiul durabilitatii cu aplicatii în domeniul textil oferind : soluţii tehnologice pentru economisirea resurselor naturale în finisarea materialelor textile, modalitati de evaluare a ciclului de viaţă (ECV) și etichete pentru certificarea ecologică. Educaţia în domeniul protecţiei mediului își găsește astfel noi căi de abordare si implementare, prin intermediul tehnologiei informatice (www.advan2tex.eu/portal/).

Cuvinte cheie: durabilitate, textile, e-learning


Abstract: An e-learning platform in 5 European languages on various modules for advanced textile technologies, has been performed within the Erasmus Plus project – „E-learning course for innovative textile fields – Advan2Tex”. The module approaches the sustainability of the textile field by offering: technological solutions for the preservation of natural resources in textile finishing, modalities for life cycle assessment (LCA) and labels for ecologic certificates. Education in the field of environment protection reaches new channels for dissemination and implementation, by means of informatics technologies (www.advan2tex.eu/portal/).

Keywords: sustainbility, textiles, e-learning

 

DOWNLOAD PDF