INFLUENŢA CALITĂŢII MEDIULUI ASUPRA DURABILITĂŢII ŞI COMPORTĂRII ÎN EXPLOATARE A UNOR ELEMENTE DE BETON ARMAT REABILITATE STRUCTURAL

Autor/autori: Dr. ing. George M. CROITORU

Rezumat: Cerinţa de durabilitate este una dintre cerinţele fundamentale, care alături de cerinţele de rezistenţă, stabilitate şi siguranţă în exploatare, trebuie satisfacută în mod obligatoriu de un element de beton armat aflat în exploatare. Prezentul studiu analizează durabilitatea şi comportarea în exploatare în condiţii diferenţiate de mediu a unor elemente de beton armat reabilitate structural. Analiza efectuată evidenţiază importanţa majoră a asigurării unui mediu de exploatare de calitate corespunzătoare (favorabil), acesta contribuind la creşterea duratei de serviciu a structurii şi la menţinerea unor costuri de mentenanţă avantajoase.

Cuvinte cheie: durabilitate, comportare, beton armat, umiditate, coroziune, deteriorare, reabilitare


Abstract: Requirement of durability it is one of the fundamental requirements, along with the strength, stability and safety in operation requirements, must be satisfied by any elements of reinforced concrete that are in service. This study analysed the durability and the behavior in different conditions in service of reinforced concrete elements tructurally rehabilitated. The analysis highlights major importance of ensuring a adequate quality in service. A good condition in service increase the service life of the structure and maintaining favorable maintenance costs.

Keywords: durability, behavior, reinforced concrete, humidity, corrosion, deterioration, consolidation

 

DOWNLOAD PDF