AVANTAJELE UTILIZĂRII BOABELOR UMEDE DE PORUMB APLATIZATE ÎN HRANA ANIMALELOR

Autor/autori: Dr.ing. Valeria Gabriela CIOBANU, Dr. ing. Alexandra Liana VIŞAN, Dr. ing. Ioan GANEA-CHRISTU, Dr. ing. Ancuţa NEDELCU

Rezumat: În această lucrare sunt prezentate tendinţele actuale de dezvoltare în domeniul agricol şi tehnicile inovative utilizate de fermierii europeni pentru procesarea şi însilozarea hranei animalelor, precum şi noile tendinţe de valorificare superioară a culturilor de porumb, respectiv a boabelor cu umiditate ridicată (28 – 40%). În cadrul acestor tehnologii, maşinile de aplatizat cereale, respectiv boabe umede de porumb au o importanţă deosebită. Acestea sunt produse şi comercializate de firme cu tradiţie în domeniul procesării materialului furajer, deoarece ele prezintă reale avantaje atât din punct de vedere tehnic, cât şi economic.

Cuvinte cheie: avantaje, boabe umede de porumb, tehnologii de însilozare, maşini de aplatizat, material furajer


Abstract: In this paper are presented the latest technologies developed in agriculture and innovative technologies utilized by the European farmers in processing and silage of livestock fodder, and also the newest trends for superior capitalization of maize crops, respectively the humid corn grain (28 -40%). Within these technologies, flattened grain machines, respective humid corn grain, have a special importance. These machines are produced and commercialized by companies with tradition in the processing livestock fodder , because it presents real advantages both technically and economically point of view

Keywords: advantages; humid grain corn; silage technologies; flattening machines; livestock fodder

 

DOWNLOAD PDF