CERCETĂRI PRIVIND TEHNOLOGIILE DE ÎMPĂDURIRE A TERENURILOR DEGRADATE ÎN PANTĂ

Autor/autori: Dr. ing. Alexandra Liana VIŞAN, Ing. Gabriel Constantin BOGDANOF, Ing. Dumitru MILEA, Dr. ing. Gabriela Valeria CIOBANU

Rezumat: Această lucrare prezintă importanţa reabilitării terenurilor degradate, respectiv cele în pantă, care în ultima perioadă reprezintă unul din cele mai mari pericole ecologice cu care se confruntă pădurile din Romania. În urma tăierilor excesive de pe masive şi zonele sălbatice sau a modului defectuos de gestionare a terenurilor private, la nivel naţional a apărut necesitatea dezvoltării tehnologiilor inovative de împădurire a terenurilor degradate în pantă în vederea reabilitării şi regenerării florei şi faunei specifice zonei, dar şi pentru stoparea calamităţilor naturale.

Cuvinte cheie: tehnologie împădurire, terenuri degradate, terenuri în pantă, reabilitarea soluri degradate


Abstract: This paperwork presents the importance to rehabilitate the degraded lands, namely the sloping lands, which lately represents one of the ecological greatest threads faced by forests in Romania. Following the excessive cuts of massive and wilderness areas or the poor privet land management, nationally it was necessary to develop innovative technologies for afforestation of degraded sloping lands in order to rehabilitate and regenerate the flora and fauna from that region, but also to stop the natural disasters.

Keywords: afforestation technology, degraded lands, sloping ground, rehabilitation of degraded soils

 

DOWNLOAD PDF