MATERIALE COMPOZITE ȘI PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR Metode de protejare a oamenilor și a mediului la realizarea de piese din materiale compozite

Autor/autori: Dr. ing. Cristian BERAR, Dr. ing. Dorin ROȘU, Ing. Bogdan SPINEANU

Rezumat: Sunt prezentate unele metode de protejare a oamenilor și a mediului la realizarea de piese din materiale compozite pe baza experienţei autorilor în acest domeniu.

Cuvinte cheie: materiale compozite, realizare repere din materiale compozite, analiză de impact


Abstract: Some ways to protect the environment and people when manufacturing items of composite materials, based on the experience of the authors in this field.

Keywords: composite materials, manufacturing composite materials items, impact assessment

 

DOWNLOAD PDF