INFLUENŢA MOTOARELOR DE AERONAVE ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Autor/autori: Ing. Cristian DOROBĂȚ, Ing. Traian TOMESCU, Kristó KINGA

Rezumat: Lucrarea prezintă unele aspecte privind aeronautica și mediul înconjurător cu unele exemplificări ale tipurilor de motoare pentru aeronave și interacţiunile cu mediul înconjurător.

Cuvinte cheie: aeronave, condiţii de mediu, motoare pentru aeronave, aspecte meteorologice


Abstract: The paper presents some aspects of aeronautics and environment with some examples of the types of engines for aircraft and interactions with the environment.

Keywords: aircraft, environmental conditions, aircraft engines, weather issues

 

DOWNLOAD PDF