RESEARCH AND STUDIES ON THE HYDRO-ACOUSTIC SIGNATURES OF AUTONOMOUS DIVERS

Autor/autori: Captain (N) eng. Georgică SLĂMNOIU, PhD, Associate Professor, Captain (N) eng. Ovidiu RADU, senior scientist IIIrd degree, Commander eng. Valerică ROŞCA, senior scientist IIIrd degree, First lieutenant eng. Roxana DAMIAN, scientist

Rezumat: În cadrul proiectului „Sistem pentru detecţie, localizare, urmărire şi identificare a factorilor de risc la adresa obiectivelor de importanţă strategică din zone de litoral” – SIROLC, dezvoltat în Programul Naţional de Cercetare Dezvoltare Inovare - PN II, membrii consorţiului de cercetători au realizat modelul funcţional al unui subsistem hidroacustic pasiv de determinare a amprentelor acustice ale unor ţinte de tipul scafandrilor autonomi. În bazinul hidroacustic al Centrului de Cercetare Ştiinţifică pentru Forţele Navale autorii au efectuat înregistrări ale zgomotului generat de scafandri aparţinând Statului Major al Forţelor Navale, iar în lucrarea de faţă sunt prezentate o parte din rezultatele obţinute în domeniul înregistrării și prelucrării semnalelor hidroacustice generate de către aceștia.

Cuvinte cheie: amprentă acustică, scafandri autonomi, bazin hidroacustic, model funcţional, semnal hidroacustic.


Abstract: Trough the project „System for detection, localization, tracking and identification of risk factors for strategic importance in littoral areas”, developed within the National Research, Development and Innovation Program - PN II, the members of the research consortium have developed a functional model for a hydro- acoustic passive subsystem for determination of acoustic signatures of targets such as autonomous divers. In the hydro-acoustic basin of the Research Center for Navy the authors have conducted recordings of the noise generated by a few of the Navy’s autonomous divers and this paper presents some of the results obtained in the domain of recording and processing hydro-acoustic signals generated by these.

Keywords: acoustic signals, autonomous divers, hydro-acoustic basin, functional model, hydro-acoustic signals.

 

DOWNLOAD PDF