MODAL DATA FOR 6208 BEARING SAFETY

Autor/autori: Șef lucr. dr. ing. Adrian POPA, Șef lucr. dr. ing. Ionuț Cristian SCURTU

Rezumat: Multe eforturi au fost făcute pentru funcţionarea rulmenţilor în condiţii de siguranţă în cazul sarcinilor statice și dinamice. Luând în considerare faptul că rulmenţii funcţionează în medii diferite și sprijină un spectru larg de aplicaţii, vom lua în considerare pentru analiza unui rulment comun tip 6208. Lucrarea prezintă analiza modală pentru tipul de rulment menţionat, pe baza rezultatelor Ansys software..

Cuvinte cheie: Rulment 6208, analiză modală, software Ansys, discretizare.


Abstract: Many efforts have been made in bearings safety in static and dynamic loads. Taking into account that bearings operate in various environments and support a wide spectrum of applications, we will consider for analysis a common bearing type 6208. The paper presents modal analysis for the mentioned bearing type based on Ansys software results

Keywords: bearing 6208, modal, ansys software, meshing.

 

DOWNLOAD PDF