SIMULAREA SISTEMELOR DE ACŢIONARE ELECTRICĂ DESTINATE VEHICULELOR INTELIGENTE DE TRANSPORT URBAN

Autor/autori: CS II dr. ing. Marcel NICOLA, CS III dr. ing. Dumitru SACERDOȚIANU

Rezumat: În acest articol vom aborda controlul unei acţionări electrice cu schimbări în cuplu şi viteză, în care strategia de control este de tip vectorial. Au fost realizate simulări în mediul MATLAB/Simulink și au fost evidenţiate atât caracteristicile obţinute prin simulare comparativ cu cele din paginile de catalog ale elementului de comutaţie de bază de tip IGBT, cât și structurile de control și regulatoarele pentru o aplicaţie de acţionare a unui motor asincron.

Cuvinte cheie: control, acţionare electrică, control vectorial


Abstract: In this article we will tackle the control of electric drive with rapid changes in torque and speed, where the control strategy is vectorial type. Simulations were carried out in MATLAB/Simulink environment, highlighting both both characteristics obtained by simulation compared to those of data sheet for the switching basic element IGBT, and also the control structures and regulators for an application of an asynchronous motor drive.

Keywords: control, electric drives, vectorial control.

 

DOWNLOAD PDF