ANALIZA, MODELAREA ŞI OPTIMIZAREA CIRCULAŢIEI RUTIERE ÎN ZONA UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVA

Autor/autori: Prof.univ.dr.ing. Victor OŢĂT, Asist.univ.dr.ing. Oana Victoria OŢĂT

Rezumat: Congestionarea traficului rutier urban a devenit o problemă majoră cu care ne confruntăm aproape în fiecare zi, în special pe direcţia de deplasare către şi dinspre locul de muncă. În scopul reducerii timpilor şi a cozilor de aşteptare, în lucrarea de faţă, cercetările sunt orientate spre identificarea unei soluţii în vederea eficientizării fluxului circulaţiei rutiere. Studiul propus s-a realizat la nivelul unei intersecţii aglomerate din municipiul Craiova, fiind modelate şi analizate trei situaţii de reglementare a traficului rutier, respectiv: intersecţie semaforizată, sens giratoriu şi pasaj suprateran.

Cuvinte cheie: volum trafic, timp de așteptare, matrice origine-destinaţie, fluidizare trafic rutier


Abstract: Urban traffic congestion has become a major problem that we are dealing with almost every day, especially on the way to and back from work. In order to reduce the waiting times and the queues, the present paper underpins a close research study to put forward novel solutions for traffic flow streamline. The proposed study was conducted within a congested intersection in the city of Craiova, being modeled and analysed three different situations for road traffic regulation, i.e.: the traffic light-based intersection, the roundabout and the overpass

Keywords: traffic volume, waiting times, origin-destination matrix, traffic flow streamline

 

DOWNLOAD PDF