RELIABILITY FOR A GREEN INTERNET OF THINGS

Autor/autori: Dragoș POPA, Dragoș D. POPA, Mirela-Maria CODESCU

Rezumat: Internetul obiectelor va schimba o gamă largă de aplicaţii de monitorizare în timp real, cum ar fi sistemul de sănătate, sistemul de automatizare, case inteligente, sistemul de monitorizare a transportului, mediului si automatizarile industriale. Referitor la domeniul sistemului de comunicaţii, în cazul în care sunt implicate un număr mare de dispozitive inteligente, prezentam in această lucrare potenţialele bariere de fiabilitate pentru eficienţa energetică, si propunem unele măsuri corective, exemple și tehnici. Acestea sunt utile în dezvoltarea și implementarea aplicaţiilor IoT, pentru un oraș inteligent.

Cuvinte cheie: IoT, IoT ecologic, eficienţă energetica, reţea, obiecte.


Abstract: Internet Of Things is going to change a wide variety of real-time monitoring applications such as Ehealthcare, homes automation system, environmental monitoring and industrial automation. As a innovation in the field of communication system where a big number of intelligent devices are involved, this paper discusses the potential Energy Efficiency Reliability barriers with suggested remedies, examples and techniques. Those are helpful in propelling the development and deployment of IoT applications for a smart city.

Keywords: IoT, green IoT, energy efficiency, network, things

 

DOWNLOAD PDF