INTERMODALITATE ÎN MOBILITATEA URBANĂ

Autor/autori: Prof. dr. ing. Mihaela POPA, As. dr. ing. Cristina OPREA, As. dr. ing. Aura RUSCA, As. dr. ing. Anamaria ILIE

Rezumat: Mobilitatea urbană durabilă implică integrarea transportului public de călători cu deplasări nemotorizate, în mod eficient și eficace astfel încât locuitorul să aibă la dispoziţie alternative atractive pe care să le prefere deplasărilor cu automobilul. Integrarea poate fi obţinută prin dezvoltarea terminalului/zonei/punctului de schimb intermodal ţinând cont de: infrastructură și echipamente adecvate, servicii/ orarii corelate, informaţii adecvate și complete și oferind funcţiuni economico-sociale complementare. În lucrare sunt prezentate clarificări conceptuale în relaţie cu intermodalitatea în mediul urban și câteva din rezultatele relevante ale unui studiu de caz pentru evaluarea efectelor pozitive asupra solicitării reţelei stradale din București pe care le poate avea amplasarea unor terminale de schimb cu structură P&R la limita ariei urbane.

Cuvinte cheie: mobilitate durabilă; terminal intermodal de călători; zone de schimb P&R; parcări de biciclete


Abstract: Sustainable urban mobility requests the integration between public transportation and nonmotorized trips, in an efficient and effective way in order to provide the urban inhabitant the attractive alternatives which prevails the car trips. The integration is possible through the development of the interchange terminal/ zone/ point considering: infrastructure and adequate equipment, correlated services/schedules, complete and adequate public information and complementary socio-economic functions. In this paper we present the conceptual clarifications related to the urban passenger intermodality and some relevant outputs of a case study for the assessment of the positive effects on the urban car traffic due to several options of P&R locations at the urban bound of Bucharest city.

Keywords: sustainable mobility; passenger intermodal terminal; interchange P&R; bycicle parking

 

DOWNLOAD PDF