PANOURILE FOTOVOLTAICE – SOLUŢII PENTRU UN ORAȘ INTELIGENT

Autor/autori: Șef lucrări dr. ing. Laurențiu ALBOTEANU 1, Prof. dr. ing. Gheorghe MANOLEA

Rezumat: De-a lungul ultimelor decenii, din cauza poluării și a gradului de conștientizare a resurselor limitate de combustibili fosili, surse regenerabile de producere a energiei au înregistrat o continuă creștere și s-au dovedit o soluţie adecvată pentru omenire. Orașele inteligente ale lumii utilizează frecvent energia provenită din surse regenerabile. În lucrare sunt prezentate câteva aplicaţii tipice ce utilizează panourile fotovoltaice ca surse de energie. Conceptul de reţea inteligentă este de asemenea parte componentă a unui oraș inteligent. Reţelele inteligente sunt capabile să integreze sursele de energie distribuite. În acest sens, în lucrare este prezentat un sistem hibrid de generare a energiei electrice integrat într-o microreţea inteligentă.

Cuvinte cheie: panouri fotovoltaice, oraș inteligent, reţele inteligente, eficienţă energetică


Abstract: Over the last decades, because of pollution and awareness of limited resources of fossil fuels, renewable sources of energy production gained increasing confidence as an appropriate solution for humankind. Smart cities of the world frequently use energy from renewable sources . The paper presents some typical applications that use photovoltaic panels as power sources. The concept of smart grid is also part of a smart city. Smart grids are able to integrate distributed energy sources. In this regard, the paper presents a hybrid power supply system integrated into a micro smart grid.

Keywords: photovoltaic panels, smart city, smart grids, energy efficiency

 

DOWNLOAD PDF