DETERMINAREA TEMPERATURII MAXIME ÎN STARE DE REPAUS A UNUI CAPTATOR TERMO-SOLAR PLAN. PROTOTIP PENTRU UN ORAȘ INTELIGENT

Autor/autori: Asist.dr.ing. Ferenc GASPAR, Ș.l.dr.ing. Ioan Aurel CHERECHEȘ, Ș.l.dr.ing. Doru BĂLDEAN

Rezumat: Lucrarea de faţă prezintă rezultatele experimentale obţinute la determinarea temperaturii maxime în stare de repaus în regim de staţionare a unui captator termo-solar plan prototip. In acest scop s-a construit un captator termo-solar plan din materiale neconvenţionale. Captatorul a fost expus la radiaţii solare fără a fi încarcat cu agent termic. Pentru determinarea temperaturii maxime în stare de repaus au fost masurate radiaţia solară incidentă în planul captatorului, temperatura mediului ambiant și temperatura din interiorul captatorului. In urma măsurătorilor s-a determinat o temperatură maximă în stare de repaus de 149,3 °C.

Cuvinte cheie: captator termo-solar, energia solară, temperatura maximă în stare de repaus


Abstract: This paper presents experimental results of stagnation temperature for a flat plate solar thermal collector prototype. For this purpose a solar thermal collector was built with unconventional materials. The collector was exposed to solar radiation without heat carrier. During the experimental reaserch the incident solar radiation, the ambient temperature and the temperature inside the collector were registered. The result shows the maximum stagnation temperature for the flat plate solar thermal collector prototype is 149.3 °C.

Keywords: Solar thermal collector, solar energy, stagnation temperature.

 

DOWNLOAD PDF