COMPARAREA PERFORMANŢELOR ALGORITMILOR DE CĂUTARE A PUNCTULUI DE PUTERE MAXIMĂ A SISTEMELOR FOTOVOLTAICE

Autor/autori: Ing. Cristian-Ioan HOARCĂ, Șef lucrări dr. ing. Marian-RADUCU, Ing. Simona-Maria RĂBOACĂ

Rezumat: În această lucrare este propusă o comparaţie între trei algoritmi de căutare a punctului de putere maximă (MPP-Maximum Power Point) pentru un sistem fotovoltaic. Algoritmi utilizaţi sunt: schema de control avansat ES (aES-advanced Extremum Seeking), schema modificată ES (mES-modified Extremum Seeking), algoritmi care îmbunătăţesc performanţele schemei clasice de control ES și algoritmul Perturbă și Observă (P&O). Performanţele îmbunătăţite sunt: creșterea vitezei de căutare și acurateţei, în procesul de urmărire a punctului de putere maximă. Diferite secvenţe de iradiere sunt folosite pentru a testa performanţele celor trei algoritmi. Algoritmul aES este net superior în comparaţie cu ceilalţi algoritmi în eficienţă energetică.

Cuvinte cheie: panou fotovoltaic; urmărirea MPP (MPPT), controlul de căutare a extremului (Extremum seeking control); Algoritmul Perturbă și Observă; surse hibride de putere;


Abstract: In this paper a comparison between three Maximum Power Point (MPP) tracking algorithms for the photovoltaic (PV) system based on: advanced Extremum Seeking (aES), modified Extremum Seeking (mES) controls, that improves the performances of the classical ES control schemes and Perturb and Observe algorithm (P&O) is proposed. The performances improvements are: higher search speed and accuracy of the MPP tracking process. So, different irradiance sequences are used to test the performances of the three proposed algorithms. Advanced Extremum Seeking control outperforms all algorithms in power efficiency.

Keywords: photovoltaic panel; MPP tracking; extremum seeking control; Perturb and Observe algorithm (P&O); hybrid power source;

 

DOWNLOAD PDF