SURSE DE ENERGIE PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ

Autor/autori: Prof. dr. ing. Elisabeta VASILESCU

Rezumat: Lucrarea prezintă conceptul de politica energetică durabilă şi necesitatea de promovare a acestuia, printr-un proces continuu de cercetare şi adaptare, pentru a găsi soluţii optime pe termen lung la producţia energetică din surse conventionale. Este evidenţiat impactul asupra mediului cauzat de utilizarea surselor convenţionale de energie şi sunt prezentate în sinteză unele surse de energie regenerabilă şi potenţialul lor pe teritoriul ţării noastre.

Cuvinte cheie: dezvoltare durabilă, politică energetică, surse de energie regenerabilă.


Abstract: The paper presents the concept of sustainable energy policy and to promote it through an ongoing research and find optimal adaptation to long-term energy production from conventional sources. It highlighted the environmental impact caused by the use of conventional energy sources and presented in synthesis some renewable energy sources and their potential in our country

Keywords: sustainable development, energy policy, renewable energy sources

 

DOWNLOAD PDF