FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ CALITATEA MEDIE A APEI DEVERSATE, DINTR-UN ORAŞ INTELIGENT. STUDIU DE CAZ PENTRU CLUJ-NAPOCA

Autor/autori: Ș.l. dr. ing. Ioan Aurel CHERECHEȘ, Prof. univ. dr. ing. Ilarie IVAN, Drd. ing. Călin NEAMȚU, Prof. em. dr. ing. Mircea BEJAN, Asist. dr. ing. Ferenc GASPAR

Rezumat: Un oraș inteligent, este în același timp și mai prietenos cu mediul, astfel că și staţia de epurare a apelor uzate din Cluj-Napoca este proiectată și modernizată pentru a putea face faţă normelor de poluare stabilite în legislaţie pentru o populaţie echivalentă de 367.000 PE. În staţia de epurare apa uzată din intrare se tratează pe o filieră de tip fizic, chimic și biologic ce permite încadrarea calităţii apei defluite, în limitele reglementate. Lucrarea prezintă studiul evoluţiei valorilor de intrare, a fluxului tehnologic și a valorilor de ieșire înregistrate în anul 2015, pentru diferiţi parametrii (debit, pH, CBO5 și detergenţi), urmăriţi la staţia de epurare din Cluj-Napoca, în urma procesului de reabilitare/modernizare și extindere.

Cuvinte cheie: staţie de epurare, flux tehnologic, debit, pH, CBO5, detergenţi, Cluj-Napoca, oraș inteligent


Abstract: A smart city, it is also more environmentally friendly, so that wastewater treatment plant in ClujNapoca is designed and modernized to cope with pollution standards set by the law for a population equivalent of 367,000 PE. The treatment plant processes input wastewater physically, chemically and biologically so that the processed water quality remains in the regulated limits. The paper presents the studying of the evolution of input values, technological flow and output values registered in 2015, for different parameters (waste water flow, pH, BOD5 and detergents), following the rehabilitation / modernization and expansion of the waste water treatment plant in Cluj-Napoca.

Keywords: waste water treatment plant, technological flow, waste water flow, pH, BOD5, detergents, ClujNapoca, smart city.

 

DOWNLOAD PDF