MODERNIZĂRI ALE SISTEMULUI DE DISTRIBUŢIE A APEI ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA

Autor/autori: Dr. ing. Traian CRIȘU, Prof. grd. II Lavinia CRIȘU, Ing Mihaela Sabina POPA, Ing. Marinel NAIDIN

Rezumat: Articolul prezintă etapele istorice de dezvoltare a sistemului de furnizare a apei din orașul Craiova. Sunt date detalii despre evoluţia și contextul actual, evidenţiate avantajele modernizărilor aduse și este subliniată importanţa sistemului de management integrat pentru realizarea obiectivelor în privinţa calităţii serviciilor și proiectelor.

Cuvinte cheie: Compania de Apă Oltenia SA, sistem de furnizare și distributie a apei


Abstract: The article presents the historical stages of development of water supply system in the city of Craiova. Details are given about the evolution and current context , highlighted the advantages of upgrading to and underlined the importance of integrated management system for achieving quality of services and projects.

Keywords: Compania de Apă Oltenia SA, supply and distribution water system.

 

DOWNLOAD PDF